Plovidbeni red

Brodovi voze svaki dan. Obavezna najava i rezervacija izleta ( brodovi u 9,00; 11,30; 13,30; 15,30) na tel. +385 (0) 52 525 883 i 525 882, na e-mail izleti@brijuni.hrili u poslovnici NP Brijuni u Fažani.

Mjeseci

Fažana - Brijuni

Brijuni - Fažana

 

6,45

7,15

 

 

9,00

9,30

 

I,II,III, XI,XII  

11,30

13,00

 

 

14,30

15,00

 

6,45

7,15

 

 

9,00

9,30

 

 

10,00

10,50

*

 

11,30

13,00

 

 

13,30

14,00

*

 

14,30

15,00

 

IV,V, X  

15,30

16,00

**

 

16,45

17,30

**

 

18,00

18,30

*

 

19,00

19,30

**

 

22,15

23,00

**

 

6,45

7,15

 

 

8,00

8,30

 

 

9,00

9,30

 

 

10,00

10,50

 

 

11,30

12,00

 

 

12,30

13,00

 

VI,VII,VIII,IX  

13,30

14,00

 

 

14,30

15,00

 

 

15,30

16,00

 

 

16,45

17,30

 

 

18,00

18,30

 

 

19,00

19,30

 

 

20,00

21,00

 

 

22,15

23,00

* - plovi samo kada su izleti (obavezna najava poslovnici)

** - plovi samo kada su hoteli otvoreni